Menu

converse białe


#.
converse białe
 

Komentarze

Brak komentarzy.

Oznaczyli LoveIt

wisnia: 1 on converse białe

Zestawy z tym przedmiotem

Wygląda na silną osobę, twardo stąpającą po ziemi. Mająca wszystko pood kontrolą i nie mająca problemów. Jednak tkwiło w niej dziecko, króre desperacko potrzebowało zrozumienia...
Komentarze 0
LoveIt 4
I po prostu, zamknęła oczy, a świat przestał dla niej istnieć...
Komentarze 0
LoveIt 2